Thông báo về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý Khách hàng,

HTPinvest gửi đến Quý Khách hàng thông báo về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam trong ngày 21/02/2022 (Thứ 2) và 23/02/2022 (Thứ 4).

(Sau thời gian nghỉ, việc giao dịch các mặt hàng tại MXV sẽ trở lại bình thường theo khung giờ giao dịch đã được MXV công bố).

Xem chi tiết tại đây


Tin nổi bật