Thông báo về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý Khách hàng,

HTPinvest gửi đến Quý Khách hàng thông báo về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam trong ngày 3 ngày 24, 27 và 28 tháng 12/2021.

Xem chi tiết tại đây


Tin nổi bật