Thông báo về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý Khách hàng,

HTPinvest gửi đến Quý Khách hàng thông báo về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam trong ngày 03/12/2021.

Xem chi tiết tại đây


Tin nổi bật