Thông báo về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam ( ngày 29/08 và ngày 31/08/2022)

Kính gửi: Quý Khách hàng,

HTPinvest gửi đến Quý Khách hàng thông báo về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam trong ngày 29/08/2022 (Thứ 2) và ngày 31/08/2022 (Thứ 4).

(Sau thời gian nghỉ, việc giao dịch các mặt hàng tại MXV sẽ trở lại bình thường theo khung giờ giao dịch đã được MXV công bố).

Xem chi tiết tại đây


Tin nổi bật