Phụ lục biểu phí CQG và Hướng dẫn nạp rút

Kể từ ngày 03/01/2022, mức phí áp dụng cho tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống CQG khi giao dịch hàng hóa với các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) theo Phụ lục l kèm theo Quyết định này.

Xem chi tiết tại đây


Tin nổi bật