LỊCH ĐÁO HẠN: KIM LOẠI

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

BẠCH KIM

Bạch kim 04/2022PLEJ22NYMEX31/03/202227/04/2022
Bạch kim 01/2022PLEF22NYMEX31/12/202127/01/2022
Bạch kim 06/2021PLEM21NYMEX28/05/202128/06/2021
Bạch kim 05/2021PLEK21NYMEX30/04/202126/05/2021
Bạch kim 10/2021PLEV21NYMEX30/09/202127/10/2021
Bạch kim 07/2021PLEN21NYMEX30/06/202128/07/2021
Bạch kim 04/2021PLEJ21NYMEX31/03/202128/04/2021

BẠC

Bạc 05/2022SIEK22NYMEX29/04/202226/05/2022
Bạc 03/2022SIEH22NYMEX28/02/202229/03/2022
Bạc 01/2022SIEF22NYMEX31/12/202127/01/2022
Bạc 06/2021SIEM21NYMEX28/05/202128/06/2021
Bạc 04/2021SIEJ21NYMEX31/03/202128/04/2021
Bạc 12/2021SIEZ21COMEX30/11/202129/12/2021
Bạc 09/2021SIEU21COMEX31/08/202128/09/2021
Bạc 07/2021SIEN21COMEX30/06/202128/07/2021
Bạc 05/2021SIEK21COMEX30/04/202126/05/2021

QUẶNG SẮT

Quặng sắt 05/2022FEFK22SGX31/05/202231/05/2022
Quặng sắt 04/2022FEFJ22SGX29/04/202229/04/2022
Quặng sắt 03/2022FEFH22SGX31/03/202231/03/2022
Quặng sắt 02/2022FEFG22SGX28/02/202228/02/2022
Quặng sắt 01/2022FEFF22SGX31/01/202231/01/2022
Quặng sắt 12/2021FEFZ21SGX31/12/202131/12/2021
Quặng sắt 11/2021FEFX21SGX30/11/202130/11/2021
Quặng sắt 10/2021FEFV21SGX29/10/202129/10/2021
Quặng sắt 09/2021FEFU21SGX30/09/202130/09/2021
Quặng sắt 08/2021FEFQ21SGX31/08/202131/08/2021
Quặng sắt 07/2021FEFN21SGX30/07/202130/07/2021
Quặng sắt 06/2021FEFM21SGX30/06/202130/06/2021
Quặng sắt 05/2021FEFK21SGX31/05/202131/05/2021

ĐỒNG

Đồng 05/2022CPEK22COMEX28/04/202226/05/2022
Đồng 04/2022CPEJ22COMEX31/03/202229/04/2022
Đồng 03/2022CPEH22COMEX28/02/202229/03/2022
Đồng 02/2022CPEG22COMEX31/01/202224/02/2022
Đồng 01/2022CPEF22COMEX31/12/202127/01/2022
Đồng 12/2021CPEZ21COMEX30/11/202129/12/2021
Đồng 11/2021CPEX21COMEX29/10/202126/11/2021
Đồng 10/2021CPEV21COMEX30/09/202127/10/2021
Đồng 08/2021CPEQ21COMEX30/07/202127/08/2021
Đồng 12/2021CPEZ21COMEX30/11/202129/12/2021
Đồng 09/2021CPEU21COMEX31/08/202128/09/2021
Đồng 07/2021CPEN21COMEX30/06/202128/07/2021
Đồng 06/2021CPEM21COMEX28/05/202128/06/2021
Đồng 05/2021CPEK21COMEX30/04/202126/05/2021


Tin nổi bật