MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

STTHÀNG HÓAMÃ HÀNG HÓANHÓM HÀNG HÓASỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNGMỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG
1Bạc miniMQIKim loạiCOMEX97,020,000 VNĐ
2Đồng miniMQCKim loạiCOMEX71,148,000 VNĐ
3Bạc microSILKim loạiCOMEX38,808,000 VNĐ
4Đồng microMHGKim loạiCOMEX14,229,600 VNĐ
5Dầu Brent miniBMNăng lượngICESG25,142,880 VNĐ
6Khí tự nhiên miniNQGNăng lượngNYMEX73,100,160 VNĐ
7Dầu thô WTI microMCLENăng lượngNYMEX22,249,920 VNĐ
8ĐồngCPEKim loạiCOMEX142,296,000 VNĐ
9BạcSIEKim loạiCOMEX194,040,000 VNĐ
10Chì LMELEDZKim loạiLME88,200,000 VNĐ
11Đồng LMELDKZKim loạiLME370,440,000 VNĐ
12Kẽm LMELZHZKim loạiLME185,220,000 VNĐ
13Nhôm LMELALZKim loạiLME139,944,000 VNĐ
14Niken LMELNIZKim loạiLME800,856,000 VNĐ
15Thiếc LMELTIZKim loạiLME528,612,000 VNĐ
16Bạch kimPLEKim loạiNYMEX72,441,600 VNĐ
17Quặng sắtFEFKim loạiSGX46,569,600 VNĐ
18Dầu BrentQONăng lượngICEEU241,903,200 VNĐ
19Dầu ít lưu huỳnhQPNăng lượngICEEU340,710,720 VNĐ
20Dầu WTI miniNQMNăng lượngNYMEX111,249,600 VNĐ
21Dầu WTICLENăng lượngNYMEX222,499,200 VNĐ
22Khí tự nhiênNGENăng lượngNYMEX292,353,600 VNĐ
23Xăng pha chếRBENăng lượngNYMEX323,400,000 VNĐ
24Dầu cọ thôMPONguyên liệu công nghiệpBMDX58,465,000 VNĐ
25Đường trắngQWNguyên liệu công nghiệpICEEU47,910,240 VNĐ
26Cà phê RobustaLRCNguyên liệu công nghiệpICEEU41,653,920 VNĐ
27Ca caoCCENguyên liệu công nghiệpICEUS36,996,960 VNĐ
28Đường 11SBENguyên liệu công nghiệpICEUS34,762,560 VNĐ
29BôngCTENguyên liệu công nghiệpICEUS116,424,000 VNĐ
30Cà phê ArabicaKCENguyên liệu công nghiệpICEUS232,848,000 VNĐ
31Cao su RSS3TRUNguyên liệu công nghiệpOSE9,381,000 VNĐ
32Cao su TSR20ZFTNguyên liệu công nghiệpSGX10,348,800 VNĐ
33NgôZCENông sảnCBOT69,854,400 VNĐ
34Đậu tươngZSENông sảnCBOT113,836,800 VNĐ
35Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT63,386,400 VNĐ
36Dầu đậu tươngZLENông sảnCBOT87,964,800 VNĐ
37Lúa mìZWANông sảnCBOT85,377,600 VNĐ
38Ngô miniXCNông sảnCBOT13,970,880 VNĐ
39Đậu tương miniXBNông sảnCBOT22,673,280 VNĐ
40Lúa mì miniXWNông sảnCBOT17,075,520 VNĐ
41Gạo thôZRENông sảnCBOT32,340,000 VNĐ
42Lúa mì KansasKWENông sảnCBOT87,964,800 VNĐ

(Ban hành theo quyết định số 565/QĐ/TGĐ-MXV ngày 01/08/2022)


Tin nổi bật