MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

STTHÀNG HÓAMÃ HÀNG HÓANHÓM HÀNG HÓASỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNGMỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG
1Bạc miniMQIKim loạiCOMEX113,509,000 VNĐ
2Đồng miniMQCKim loạiCOMEX76,797,640 VNĐ
3Bạc microSILKim loạiCOMEX45,403,600 VNĐ
4Đồng microMHGKim loạiCOMEX15,369,240 VNĐ
5Dầu Brent miniBMNăng lượngICESG23,818,680 VNĐ
6Khí tự nhiên miniNQGNăng lượngNYMEX60,093,000 VNĐ
7Dầu thô WTI microMCLENăng lượngNYMEX20,031,000 VNĐ
8ĐồngCPEKim loạiCOMEX153,571,000 VNĐ
9BạcSIEKim loạiCOMEX227,018,000 VNĐ
10Chì LMELEDZKim loạiLME121,400,000 VNĐ
11Đồng LMELDKZKim loạiLME409,118,000 VNĐ
12Kẽm LMELZHZKim loạiLME202,131,000 VNĐ
13Nhôm LMELALZKim loạiLME143,252,000 VNĐ
14Niken LMELNIZKim loạiLME888,648,000 VNĐ
15Thiếc LMELTIZKim loạiLME404,747,600 VNĐ
16Bạch kimPLEKim loạiNYMEX74,782,400 VNĐ
17Quặng sắtFEFKim loạiSGX34,720,400 VNĐ
18Dầu BrentQONăng lượngICEEU262,005,480 VNĐ
19Dầu ít lưu huỳnhQPNăng lượngICEEU321,054,440 VNĐ
20Dầu WTI miniNQMNăng lượngNYMEX100,155,000 VNĐ
21Dầu WTICLENăng lượngNYMEX200,310,000 VNĐ
22Khí tự nhiênNGENăng lượngNYMEX240,372,000 VNĐ
23Xăng pha chếRBENăng lượngNYMEX232,359,600 VNĐ
24Dầu cọ thôMPONguyên liệu công nghiệpBMDX55,780,000 VNĐ
25Đường trắngQWNguyên liệu công nghiệpICEEU47,807,320 VNĐ
26Cà phê RobustaLRCNguyên liệu công nghiệpICEEU36,322,880 VNĐ
27Ca caoCCENguyên liệu công nghiệpICEUS38,192,440 VNĐ
28Đường 11SBENguyên liệu công nghiệpICEUS35,885,840 VNĐ
29BôngCTENguyên liệu công nghiệpICEUS120,186,000 VNĐ
30Cà phê ArabicaKCENguyên liệu công nghiệpICEUS240,372,000 VNĐ
31Cao su RSS3TRUNguyên liệu công nghiệpOSE8,787,500 VNĐ
32Cao su TSR20ZFTNguyên liệu công nghiệpSGX10,683,200 VNĐ
33NgôZCENông sảnCBOT60,093,000 VNĐ
34Đậu tươngZSENông sảnCBOT106,832,000 VNĐ
35Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT66,770,000 VNĐ
36Dầu đậu tươngZLENông sảnCBOT80,124,000 VNĐ
37Lúa mìZWANông sảnCBOT88,136,400 VNĐ
38Ngô miniXCNông sảnCBOT12,018,600 VNĐ
39Đậu tương miniXBNông sảnCBOT21,366,400 VNĐ
40Lúa mì miniXWNông sảnCBOT17,627,280 VNĐ
41Gạo thôZRENông sảnCBOT36,735,640 VNĐ
42Lúa mì KansasKWENông sảnCBOT90,807,200 VNĐ

(Ban hành theo Quyết định số 908/QĐ/TGĐ-MXV ngày 05/12/2022 và Quyết định số 877/QĐ/TGĐ-MXV ngày 18/11/2022)


Tin nổi bật